گوگل ادوردز
 • Product 1

  پکیج نقره ای


   • ایجاد آنلاین گوگل ادوردز

   • کلمات کلیدی انتخابی

   • راه اندازی و تنظیمات رایگان

   • آنالیز و پشتیبانی

   • -

   • -

   • -

   • -

   • -

  به صورت یک بار
  280,000 تومان
  همینک سفارش دهید
 • Product 2

  پکیج طلایی


   • ایجاد آنلاین گوگل ادوردز

   • کلمات کلیدی انتخابی

   • راه اندازی و تنظیمات رایگان

   • آنالیز و پشتیبانی

   • مشاوره تبلیغاتی

   • -

   • -

   • -

   • -

  به صورت یک بار
  480,000 تومان
  همینک سفارش دهید
 • Product 3

  پکیج الماس


   • ایجاد آنلاین گوگل ادوردز

   • کلمات کلیدی انتخابی

   • راه اندازی و تنظیمات رایگان

   • آنالیز و پشتیبانی

   • مشاوره تبلیغاتی

   • آنالیز پیشرفته

   • گزارش منظم

   • -

   • -

  به صورت یک بار
  880,000 تومان
  همینک سفارش دهید
 • Product 4

  پکیج VIP


   • ایجاد آنلاین گوگل ادوردز

   • کلمات کلیدی انتخابی

   • راه اندازی و تنظیمات رایگان

   • طراحی عنوان

   • آنالیز و پشتیبانی

   • مشاوره تبلیغاتی

   • آنالیز پیشرفته

   • گزارش منظم

   • آمار لحظه ای

  به صورت یک بار
  2,300,000 تومان
  همینک سفارش دهید